Publikacje

Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski
Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek
Wacława Wejtki, Lucjana Uziębło i Aleksandra Śnieżki
http://rossa.sztuka.edu.pl/cmentarz-na-rossie/

Bibliografia

Opracowania
Małachowicz Edmund, Cmentarz na Rossie w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
Małachowicz Edmund, „Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996.
Girininkienė Vida, Rasos, Vilnius 1998.
Durejko Agnieszka, „Wspomnienie o losach mogiły Władysława Syrokomli”, „Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Literatūrologija”, 12(2), 78-82.
Czyż Anna Sylwia , Gutowski Bartłomiej, „Wielokulturowa Rossa – problematyka i perspektywy badawcze w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. IV, Białystok 2013, s. 81-92.
Gutowski Bartłomiej, Najsłynniejsza z wileńskich nekropoli, „Mówią Wieki”, nr specalny 2/2018, s. 44.
Przewodniki
Jackiewicz Mieczysław, Wileńska Rossa. Przewodnik po cmentarzu, Olsztyn 1993.

Inne opracowania
Bohdanowicz Janusz, Mauzoleum Marszałka i Cmentarz Żołnierski na Rossie, Gdańsk 2005.
Surwiłło Jerzy, Cmentarz na Rossie w Wilnie. Wędrówki po nekropolii pamięci narodowej, Wilno 1997, 2001
Puchalski Jan, Księga osób spoczywających na cmentarzach wileńskich: Rossa, Bernardyński i Antokolski
Śnieżko Aleksander, Rossa – miasto umarłych. Groby zasłużonych, Wrocław 1970.
Ciechanowicz Jan, Kosman Bogumił, Kosman Marceli, Na wileńskiej Rossie, Poznań [1990]
Jackiewicz Mieczysław, Ostatnia warta honorowa przy grobie Matki i Serca Syna — legenda czy fakt historyczny?, „Kurier wileński. Dzieje Polaków na Litwie”, 16 września 2010, http://kurierwilenski.lt/2010/09/16/ostatnia-warta-honorowa-przy-grobie-matki-i-serca-syna-%E2%80%94-legenda-czy-fakt-historyczny/
Marcinkowski Tadeusz, Strofy z poematu „Beniowski” na płycie nagrobnej cmentarza na Rossi w Wilnie, Goleniów 2001
Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski / do dr. przygot. i wstępem opatrzył Jan Puchalski, Warszawa 2008.
Zygmunt Sobolewski, Tam gdzie leżą całe pokolenia. Wilno – Rossa, Lwów – Łyczaków, Warszawa 2001.
Mały leksykon wileńskiej Rossy, oprac. tekstu Krystyna Marczyk, 1998, 2002, 2009
Wileńska Rossa, album,
Mieczysław Jackiewicz, Wileńska Rossa wiosną, Warszawa 2004.
Miecrzysztof Hejke, Cmentarz na Rossie od świtu do zmierzchu, Warszawa 2003.

CMENTARZ ROSSA W WILNIE /GROBY WILEŃSZCZYZNA WILNO

Rossa w internecie
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą
Folder – przewodnikf
http://kvr.kpd.lt/heritage
Małachowicz Edmund, „Dzieje cmentarzy wileńskich”; „Cmentarz na Rossie, Dzieje”, z witryny Cementarium”

Archiwalia