Podziękowania

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu następującym osobom:

Panu Jarosławowi Czubińskiemu, Ambasadorowi RP w Wilnie
Pani Gražina Drėmaitė
Pani Magdalenie Frątczak
Pani dr Magdalenie Gutowskiej
Panu Wojciechowi Kalwatowi
Pani Alicji Marii Klimaszewskiej
Pani Zofii Macios
Pani Marii Ślebiodzie
Pani Audronė Vyšniauskienė