LIPIEC-SIERPIEŃ 2013

W lipcu i sierpniu pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z grupą około 100 studentów i doktorantów przeprowadzą badania inwentaryzacyjne na Cmentarzu na Rossie w Wilnie. Nekropolia założona została, na fali oświeceniowych reform, jeszcze w drugiej połowie wieku XVIII. Zaskakujący jest fakt, że dotychczas nie doczekała się pełnych badań inwentaryzacyjnych. Są one koniecznych do wieloaspektowego ukazania jej roli w kulturze i historii obszaru, który zwykliśmy określać mianem Europy Środkowo-Wschodniej. Dalsze badania mają za zadanie pokazać Rossę w jej wymiarze artystycznym, historyczny, społecznym, literackim. Przede wszystkim z perspektywy lokalnej, jako elementowi świadectwa wielokulturowej historii Wilna, dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i jednocześnie miejsca styku kultury polskiej, litewskiej, białoruskiej, rosyjskiej, karaimskiej, żydowskiej i niemieckiej.

Przeprowadzenie prac możliwe jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki w ramach projektu „Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze”. Zasadniczym jego celem jest przeprowadzenie badań podstawowych dotyczących wspomnianej nekropolii. Projekt prowadzony jest we współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Pedagogicznym. Prace inwentaryzacyjne będą prowadzone pod kierunkiem pracowników Instytutu Historii Sztuki UKSW – dr Anny Sylwii Czyż i dr. Bartłomieja Gutowskiego