Licencja

Twórcy bazy zezwalają na wykorzystanie zawartych w niej materiałów na zasadzie otwartej licencji. Zawarte w bazie materiały wolno nieodpłatnie i bez dodatkowej opłaty kopiować i rozpowszechniać, tworzyć utwory zależne a także użytkować w sposób komercyjny.

Osoby wykorzystujące materiały w bazie zobowiązane są podać zapis:
Publikacja za:
CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE
BADANIA INWENTARYZACYJNE
http://cmentarznarossie.info

W przypadku wykorzystania materiału w publikacjach naukowych należy podać
imię i nazwisko osób wpisanych w polu autorzy opisu, w: Cmentarz na Rossie. Badania inwentaryzacyjne, baza danych obiektów pod red. A. S. Czyż i B. Gutowskiego, Warszawa 2013, http://cmentarznarossie.info