Cmentarz na Rossie

 

Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek
Wacława Wejtki, Lucjana Uziębło i Aleksandra Śnieżki

Cmenatarz na Rossie w Wilnie

 

Publikacja jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii /…/ znaleźć w niej można informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie przedstawicielach wielu narodów zamieszkujących Wilno.

Objętość: s. 306
Format: A-5
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-8090-340-1
Rok wydania: 2017

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1609

.