GLOSSARY

Beton Concrete
Blacha Metal sheet
Brąz Bronze
Drewno Wood
Gabro Gabbro
Granit Granite
Imitacja marmuru Imitation marble
Inny Other
Labradoryt Labradorite
Mosiądz Brass
Piaskowiec Limestone
Stop cynowo-cynkowy /td>
Wapień Reinforced concrete
Żelazo iron
Żelbeton Cast iron
Żeliwo Ketus
   
brak fotografii no photo
destrukt reclaimed
korozja corrosion
liczne ubytki numerous defects/td>
mchy mosses
niezachowana inskrypcja Unsaved inscriton/td>
niezachowana tablica inskrypcyjna unsaved plaque inscription
niezachowane zwieńczenie unsaved finish
pęknięcia cracs
porosty lichens
rozczłonkowana struktura fragmented structure
ubytki loss
wtórne malatury Antrinis dažymas
zatarcie inskrypcji secondary paintings
nazwa/td>

naame
   
Aedicula Aedicula
Cippus Cippus
Figura Figure
Głaz Stone
Grobowiec Tomb
Grobowiec kubaturowy Cubature tomb
Kaplica Chapel
Kapliczka Little chapel
Kolumna Column
Krzyż Cross
Obelisk
Opaska
Piramida Pyramid
Płyta nagrobna Tomb stone
Sarkofag Sarcophagus
Stela Stele
Trumna Coffin
Urna Urn