Projekt badawczy obejmuje

badanie źródeł historycznych, artystycznych, literackich oraz ikonograficznych, prace inwentaryzacyjne, dokumentację fotograficzną oraz publikację i upowszechnienie  wyników badań

Projekt zrealizowany został latach 2013-2016 przez
Instytut Historii Sztuki >>
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

we współpracy z Litewskim Uniwersytetm Edukologicznym (lit. Lietuvos edukologijos universitetas, LE) >>

Finansowanie projektu:


Projekt numer 12H 12 0187 81