Projekt badawczy obejmuje

badanie źródeł historycznych, artystycznych, literackich oraz ikonograficznych, prace inwentaryzacyjne, dokumentację fotograficzną oraz publikację i upowszechnienie  wyników badań

Projekt zrealizowany w latach 2013-2016 przez:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie >>
we współpracy z Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (VDU) >>

Finansowanie projektu:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt numer 12H 12 0187 81

Publikacja monograficzna wydana nakładem:
Narodowego Instytut Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą POLONIKA
Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”
Wersja on-line publikacji w języku litewskim

Cmenatarz na Rossie w Wilnie